Bạn đang học đọc và viết tiếng Anh bằng sách giáo khoa? Thật khó.

Nhưng, nếu bạn muốn NÓI tiếng Anh…

thật dễ dàng!

Xem. Lắng nghe. Bắt chước. Lặp lại.

Việc đó thì dễ ra sao?

Tải xuống ứng dụng YES! English bằng ngôn ngữ của bạn và bắt đầu nói tiếng Anh ngay hôm nay

Không sách giáo khoa nhàm chán, không quy tắc ngữ pháp phức tạp, không phải đánh vần khó khăn, không những bài kiểm tra viết.

Học nói tiếng Anh như cách bạn đã học tiếng mẹ đẻ.

Đây là lý do tại sao YES! English lại hoạt động tốt hơn và nhanh hơn

Học những từ và cụm từ mới, thực hành phát âm và xây dựng sự tự tin

1. DOWNLOAD FREE APP
2. BUY LICENCE HERE
2. RECEIVE LICENCE BY EMAIL
3. INSERT CODE

BUY NOW AU$99 FOR 1 YEAR

Kiểm tra kỹ năng nghe và nói, và tiếp tục cải thiện tốc độ và sự chính xác

1. DOWNLOAD FREE APP
2. BUY LICENCE HERE
2. RECEIVE LICENCE BY EMAIL
3. INSERT CODE

BUY NOW AU$99 FOR 1 YEAR

Vietnamese Enquiry

9 + 2 =

Select your currency
USD United States (US) dollar